Principală » 2014 » Februarie » 20 » Legea pământului, în dispreţul agriculturii româneşti
10:02:25
Legea pământului, în dispreţul agriculturii româneşti
Deunezi, Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat şi pregătit pentru a fi trimis la promulgare textul legii privind vânzarea terenurilor agricole. Faţă de textul care nu a fost acceptat de Traian Băsescu, cel nou se remarcă prin câteva elemente. Primul este titlul pompos al legii, anume: L E G E privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. In substanţă, legea exprimă interesele grupurilor de afaceri ce roiesc în jurul Parlamentului si al MADR, iniţiatorul tardiv al unei asemenea reglementări. Aceasta pentru că sus numita lege nu împiedică cu nimic expansiunea diverselor firme si persoane străine de a se înfrupta din bogăţia pământului românesc, apreciat mai ales pentru preţul sau de doi bani, in raport cu cele ce se întâmplă pe alte pieţe funciare din Uniunea Europeană. Unele prevederi aşa-zis de reglementare sunt aproape superfuu. Ca de exemplu cel care arată că: Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau a Confedera¬iei Elve¬iene. Cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau Confedera¬iei Elvet¬iene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate. Sau: Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi. In fapt, legea va aduce mult mai multă motivaţie şi determinare pentru desfiinţarea clasei ţărăneşti de mijloc, a fermei familale, şi va spori şansele ca România secolului XXI să fie dată înapoi, cu sute de ani, din punct de vedere al proprietăţii. Pentru că iată ce spune art. 4 din Cap. II ale legii: Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condi¬iilor de fond ş¬i de formă prevăzute de Codul civil ¬şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. Adio stimulent pentru tinerii agricultori, aşa cum era prevăzut într-un text iniţial al proiectului MADR. Aceasta in condiţiile în care aproape în întreaga Europă se depun eforturi mari pentru atragerea tinerilor la sate, acolo unde populaţia este îmbătrânită, iar ţesuturile gospodăriei ţăraneşti tradiţionale sunt mai mult decât degradate. Arendaşii sunt categoria cea mai favorizată, aceştia având şanse sporite de a fi invidiaţii de mult apuşii moşieri valahi ai secoleleor XVIII si XIX. "Cei care câştigă cu adevărat sunt cei care vor să desfăşoare activităţi agricole", ar fi spus ministrul Daniel Constantin, în Parlamant, la adoptarea legii. Am văzut ce activităţi agricole desfaşoară unele vehicole de business ce reprezintă universităţi prestigioase (precum Harvard) sau fondurile de investitii străine, speculatoare de bani lichizi si nu de producţii agricole in România. Unele detalii tehnice sunt de menţionat, ele sprijinind reţelele de trafic de influenţă din piaţa funciară şi birocratizând dreptul de proprietate al ţăranilor neputinciosi de a mai lucra pământul. Iata: Vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol întocmită conform modelului stabilit prin normele metodologice la prezenta lege, respectiv de documentele doveditoare prevăzute în normele metodologice la prezenta lege. În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său sau pe pagina de internet. Primăria are obligaţia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile. Titularul dreptului de preempţiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată. Primăria va afişa, în termen de 24 ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice la prezenta lege, respectiv le va trimite pentru afişare pe site către structura centrală, respectiv, structurile teritoriale. În cazul în care, în termenul de 30 de zile mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege preemptorul, potenţial cumpărător, şi va comunica numele acestuia primăriei. În cazul în care, în termenul de 30 de zile mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va allege dintre aceştia şi va comunica numele acestuia primăriei. Dacă un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior. Procedura se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemtorului. Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută.
Vizualizări: 452 | Adăugat de: constantinradut | Tag-uri: L E G E privind unele măsuri de reg | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]
Contact:
JAR - Jurnalul agriculturii româneşti
031721
Bucuresti, Romania-Roumanie
+40 (0) 725 511 887 
office.agriculturaro@gmail.com 
http://agricultura-ro.ucoz.ro


Echipa

Constantin Răduţ - editor şef

Costin Buradu - senior editor

Ion Ciprod - redactor