Principală » 2013 » Ianuarie » 18 » Irigaţiile – numai o dorinţă a agriculturii româneşti?
13:37:16
Irigaţiile – numai o dorinţă a agriculturii româneşti?
Un punct de vedere de ing. Alexandru Iosub (I)
Nu este si nu au fost momente in care ministrii agriculturii din ultimii zece ani sa nu isi fi propus solutionarea problemei irigatiilor in Romania. Fiecare dintre demnitarii care au ocupat portofoliul de la agricultura a avut, care mai de care, planuri marete pentru ca recoltele sa nu depinda doar de mila lui Dumnezeu. Cu toate acestea, de sistemul de irigatii s-a ales praful.
Au fost, insa, specialisti care au avut o viziune asupra felului in care se poate salva acest patrimoniu pe care l-am mostenit. Am primit la redactie, un document, intocmit, in anul 2009, intitulat “Nota privind necesitatea si oportunitatea continuarii subventionarii activitatii de imbunatatiri funciare in Romania si dupa anul 2010”. Autorul Notei este dl Alexandru Iosub, la acea data director tehnic la ANIF. “ Acesta Nota a fost inaintata la factorii de decizie din MADR, dar nu a interesat pe nimeni si s-a ajuns unde s-a ajuns in acest sector” – ne precizeaza autorul.
O facem publica, acum, in speranta ca MADR se va uita peste acest document si, eventual, va utiliza elemente necesare elaborarii unei politici reale in sectorul imbunatatirilor funciare.
Iata, mai jos, punctual de vedere exprimat acum aproape 4 ani de ing. Alexandru Iosub
===========================
Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului, alunecări de teren şi inundaţii, precum şi poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi implicit a plantelor, precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.
Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:
a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor;
b) irigaţii şi orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;
c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;
d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare;
e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor,
aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură;
f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului;
În conformitate cu prevederile legale ANIF desfăşoară următoarele activităţi:
a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;
b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;
ANIF aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de legislaţia în vigoare, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora şi, totodată, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa.
ANIF are (2009) în administrare infrastructură de îmbunătăţiri funciare în:
- amenajări de irigaţii, pe suprafaţa de 2.998.255 ha
- amenajări de desecare drenaj, pe suprafaţa de 3.085.295 ha
- amenajări de combatere a eroziunii solului, pe suprafaţa de 2.222.287 ha
- lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, pe suprafaţa de 1.378.119 ha
AMENAJĂRILE DE IRIGAŢII
Sursa de apă pentru amenajările de irigaţii:
- Dunărea (67%) 2.017.420 ha
- râuri interioare şi lacuri de acumulare (33%) 980.835 ha

Canale de transport, aducţiune şi distribuţie a apei de irigaţii 10.975 km
din care căptuşite 6.015 km
Reţele de conducte îngropate 28.773 km
Staţii de pompare pentru irigaţii 2.908 buc.
- staţii de bază fixe şi plutitoare 227 buc.
- staţii de repompare 352 buc.
- staţii de punere sub presiune 2.329 buc.
Construcţii hidrotehnice 13.923 buc.
- stăvilare 5.185 buc.
- vane hidraulice automate 488 buc.
- căderi 2.818 buc.
- deversoare laterale 466 buc.
- podeţe 4.966 buc.
AMENAJĂRILE DE DESECARE - DRENAJ
Metode de evacuare a apelor în exces:
- evacuarea apei prin pompare 1.463.807 ha
- evacuarea apei gravitaţional 1.621.488 ha

Canale de colectare şi evacuare a apei 58.584 km
- colectoare şi principale 25.705 km
- secundare şi terţiare 30.789 km
Staţii de pompare de evacuare 740 buc.
- staţii electrice 698 buc.
- staţii termice 42 buc.
Construcţii hidrotehnice
- poduri şi podeţe 32.421 buc.
- stăvilare 992 buc.
- căderi 8.815 buc.
Drenuri 40.410 km
- colectoare 5.205 km
- absorbante 35.205 km
AMENAJĂRILE DE COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI
Canale şi debuşee
- canale de evacuare de coastă 13.255 km
- debuşee 6.681 km
Drumuri antierozionale 28.125 km
Amenajări ravene şi torenţi 7.926 km
Construcţii hidrotehnice
- baraje traverse şi praguri 30.340 buc.
- căderi 39.536 buc.
- podeţe 29.774 buc.
- consolidări de mal 65.199 m
Plantaţii silvice antierozionale 23.633 ha
Drenuri colectoare şi absorbante 19.828 km
LUCRĂRI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR
Suprafaţa apărată împotriva inundaţiilor, total 1.378.119 ha
- cu diguri de apărare din administrarea ANIF 643.870 ha
- cu diguri de apărare din administrarea ANAR 734.249 ha
Diguri în administrarea ANIF 2.270,3 km
- la fluviul Dunărea 1.181,1 km
- la râurile interioare 1.089,2 km
Suprafaţa apărată împotriva inundaţiilor prin baraje 189.694 ha
Baraje şi acumulări pentru atenuarea viiturilor 114 buc.

Prin specificul lor, lucrările de îmbunătăţiri funciare se împart în 3 categorii :
Lucrări cu efect controlat şi dirijat
Se cuprind în această categorie amenajările de irigaţii întrucât aplicarea udărilor se poate realiza la cererea beneficiarilor pe orice suprafaţă din perimetrul amenajat şi cu cantităţile de apă dorite.
Lucrările cu efect controlat parţial, dar care nu poate fi dirijat
Se cuprind în această categorie amenajările de desecare cu evacuarea apei prin pompare întrucât se pot controla debitele evacuate prin staţiile de pompare, dar în interiorul unei suprafeţe deservite de o staţie efectul evacuării sau a neevacuării apei asupra terenurilor agricole dintr-o zonă sau alta nu poate fi influenţat prin voinţa deţinătorilor de teren.
Lucrări cu efect permanent
Se cuprind în această categorie amenajările de desecare cu evacuarea apei gravitaţional, amenajările de CES şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor.
Efectul acestor amenajări se manifestă permanent din momentul executării lucrărilor şi în condiţii normale de exploatare şi întreţinere şi reparaţii, efectul lor nu poate fi influenţat de la o zonă la alta prin voinţa deţinătorilor de teren.
Ing. Alexandru Iosub
Vizualizări: 403 | Adăugat de: constantinradut | Tag-uri: ANIF, irigatii, Alexandru Iosub | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]
Contact:
JAR - Jurnalul agriculturii româneşti
031721
Bucuresti, Romania-Roumanie
+40 (0) 725 511 887 
office.agriculturaro@gmail.com 
http://agricultura-ro.ucoz.ro


Echipa

Constantin Răduţ - editor şef

Costin Buradu - senior editor

Ion Ciprod - redactor