Principală » 2014 » Aprilie » 11
teren

Onor MADR a publicat pe site-ul propriu, la 11 aprilie 2014, ediţia revizuită a proiectului Normelor metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Textul demonstrează cât de insidioasă şi absurdă poate fi birocraţia promovată de ministerul român al agriculturii. Ca şi Legea în cauză, Normele de aplicare a acesteia nu vor face decât  să promoveze şarlatania funciară, mafia terenurilor agricole devenind de-a drep ... Detalii... »

| 11 Aprilie 2014 |

Contact:
JAR - Jurnalul agriculturii româneşti
031721
Bucuresti, Romania-Roumanie
+40 (0) 725 511 887 
office.agriculturaro@gmail.com 
http://agricultura-ro.ucoz.ro
Folow us